Voor advocaten

Een goede samenwerking met de advocaat is cruciaal voor een goed resultaat.

Beiden spelen we hierbij onze eigen rol. Wij werken als gerechtsdeurwaarder nauw samen met advocaten, en bieden advies op maat. Door onze ruime gerechtelijke ervaring werd een unieke expertise opgebouwd die wij graag ten dienste stellen van u. Immers, wat goed werkt voor u, werkt goed voor uw cliënt en werkt dus ook goed voor ons.

U kan bij ons terecht voor een snelle tussenkomst in de procedure, correcte informatie en advies.

Als gerechtsdeurwaarder zijn wij gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. K.B. 30/11/1976.

Wenst u ons een opdracht toe te vertrouwen, dan kan u dat doen per mail op dendermonde@modero.be

Zo u het om commerciële of andere redenen wenselijk acht dat wij voorafgaandelijk een voorschot vragen aan uw cliënt, verzoeken wij u vriendelijk om dit in uw opdracht te vermelden.

In andersluidend geval gaan wij ervan uit dat u zich garant stelt voor de kosten.

Wij gebruiken steeds alle ons ter beschikking staande middelen om de solvabiliteit van de debiteur zo goed mogelijk in te schatten teneinde onnuttige kosten te vermijden.

Klanten kunnen de mogelijkheid krijgen om via webapplicatie hun dossiers op te volgen.